Omurga Ağrıları

Bel Ağrıları

Bel ağrısı her hangi bir toplumda en sık görülen hastalıklardandır. Yaşam boyunca en az bir defa bel ağrısı yaşanması oranı %95 üzerindedir. Sayısız nedeni olabilir ancak branşımızı ilgilendiren bel ağrıları omurga kökenli olanlardır. Bu ağrıların başında da bel fıtığı gelmektedir.

Bel fıtığı yaygın bir bel ağrısı nedenidir. Tanısı için muayene ve MR gerekir. Bazı durumlarda EMG de gerekebilir. Bel fıtığı dışında omur kaymaları, darlıkları, omurganın iyi veya kötü huylu tümörleri, omurgada şekil bozuklukları sayılabilir. Bel vücudun ağırlık merkezinin  olduğu bölgedir ve kilo artışından en fazla etkilenen ağrı bel ağrısıdır.

Bel ağrısının kısa süreli olup geçtiği durumlar ile sürekli olduğu durumlar ayırt edilmelidir. Yine biz hekimlerin “nörolojik defisit” dediği, kuvvet, his kayıpları olup olmadığı dikkatle incelenmelidir. Bu durumların varlığı ya da yokluğu MR çekiminden alınan bilgiden daima daha değerlidir!

Omurga Ağrıları

Boyun Ağrıları

Bel Ağrıları

Sırt Ağrıları