Prof. Dr. Uygur Er

Özgeçmiş

Doğum Tarihi: 19 Şubat 1964 

Öğrenim Durumu:

 • Lise: Ankara Fen Lisesi 1981
 • Y. Lisans: Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1990
 • Tıpta Uzmanlık: Beyin ve Sinir Cerrahisi, Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi (TC Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Bayezit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara) Nöroşirurji Kliniği 1998
 • Doçentlik: Beyin ve Sinir Cerrahisi, 2009
 • Profesörlük: Beyin ve Sinir Cerrahisi, 2014
 • Tıpta Uzmanlık Tezi: Metastatik Santral Sinir Sistemi Tümörleri
 • Tez Danışmanı: Prof. Dr. M. Nuri Arda

Görevler:

 • Dr. Ar. Gör: Sosyal Sigortalar Kurumu Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği 1992-1998
 • Uzman Tabip: Sosyal Sigortalar Kurumu Ulus hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara 1998-1999
 • Uzman Tabip: TC Sağlık Bakanlığı, Ankara Dışkapı Yıldırım Bayezit Eğitim ve Araştırma Hastanesi, II. Nöroşirürji Kliniği 1999-2012
 • Research Fellow: Microanatomical research Lab. Neurosurgery Dept,. Univ. of Illinois. College of Medicine at Peoria, Illinois, ABD, 2005
 • Uzman tabip: Omurga cerrahisi kliniği. Prof. Dr. Juergen Harms, Klinikum Karlsbad, Heidelberg Univ,. Almanya, 2006
 • Uzman tabip: Omurga cerrahisi bölümü, Nöroşirürji Kliniği, Johns Hopkins Hosp, Johns Hopkins Univ., Prof. Dr. Ziya Gökaslan; Baltimore, Maryland, ABD 2011
 • Uzman tabip: TOBB ETÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü 2012-Şubat-Eylül
 • Uzman Tabip: Koru Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği 2012 Eylül-2014 Ağustos
 • Profesör: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD 2014 Ağustos – 2018 Ekim

Yönetilen Uzmanlık Tezleri :

 • Dr. Turgut Güz. Metastatik omurga tümörleri
 • Dr. Aslan Güzel. Beynin bazal arterlerine bası yapan kitlelerde transkraniyal Doppler bulguları.
 • Dr. Okan Cinemre. Chiari Malformasyonu ve tedavisi
 • Dr. Bahattin Çelik. Bel ağrısında faset eklemleri blokajı ile tıbbi tedavinin karşılaştırılması.
 • Dr. Emin Kasım. Kısa segment lomber füzyon yapılan hastalarda komşu segment instabilitesi.
 • Dr. Ali Kırdök. Karotid endarterektomi.
 • Dr. Ramazan Fesli. MODIC değişikliklerinin nüks disk hernisi gelişimindeki rolü.
 • Dr. Burak Kazancı. Hipofiz adenomlarına transsfenoidal yaklaşım.
 • Dr. Canan Subaşı. Ameliyat öncesi servikal sagittal dizilimin ACDF cerrahi sonuçlarına etkisi.
 • Dr. Çiğdem Erdim. Servikal SD parametrelerinin 1 ve 2 seviye ACDF sonrası değişimi

Lisans Dersleri:

 • Omurga Travmaları tarihçesi (D III)
 • Omurga travmaları (D V)
 • Bel fıtığı tanı, klinik ve tedavisi (D V)
 • Boyun fıtığı tanı, klinik ve tedavisi (D V)
 • Beynin kitlesel lezyonları (D III)
 • Beynin damarsal lezyonları (D III)
 • Omurga darlıkları tanı ve tedavisi (D V)
 • Omurga kaymaları tanı ve tedavisi (D V)

İdari Görevler:

 • Sosyal sigortalar yüksek sağlık kurulu üyeliği 2009-2012
 • Yıldırım Bayezit EAH Bilimsel yayınları destekleme kurulu üyeliği 2005-2012
 • Yıldırım Bayezit EAH Yoğun bakım komitesi üyeliği 2005-2012
 • Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu üyeliği 2005-2006
 • Türk Nöroşirürji Derneği Bülten editör yardımcılığı 2010-2012
 • Türk Nöroşirürji Derneği Disiplin Kurulu üyeliği 2012-2014
 • Türk Omurga Derneği, Yönetim Kurulu üyeliği, 2013-2015
 • Journal of Turkish Spinal Society, Yayın Kurulu üyeliği, 2013
 • Journal of Turkish Spinal Society, Editör Yardımcılığı, 2013
 • TC Düzce Üniversitesi Hastanesi Baştabip Yardımcılığı 2015-2016
 • TC Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi AD başkanlığı, 2015 – 18
 • TC Düzce Üniversitesi Hastanesi Yoğun bakım komitesi üyeliği 2014 -18
 • TC Düzce Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon komitesi üyeliği 2014 -18
 • Türk Nöroşirürji Derneği WFNS delegesi
 • Türk Nöroşirürji Akademisi Genel Sekreterliği 2014 -18
 • Türk Nöroşirürji Akademisi Yönetim kurulu üyeliği 2018
 • Turkish Neurosurgery editör yardımcılığı 2018

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

 • Türk Nöroşirürji Derneği.
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 • Türk Omurga Derneği
 • AO Spine
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
 • Eurospine
 • Türk Beyin Araştırmaları Derneği
 • Türk Nöroşirürji Akademisi

Ödüller:

 • Türk Nöroşirürji Derneği 20. Ulusal kongresi yılın bildirisi mansiyon ödülü. 2006
 • Türk Nöroşirürji Derneği 20. Ulusal kongresi en iyi Türkçe yazılmış bildiri ikincilik ödülü. 2006

ESERLER

Uluslararası indekslenen hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Söylemezoglu F, Tezel GG, Köybaşoglu F, Er U, Akalan N. Cranial infantile myofibromatosis: report of three cases. Childs Nerv Syst 2001 Sep;17(9):524-7
 • Saatci I, Cekirge HS, Ozturk MH, Arat A, Ergungor F, Sekerci Z, Senveli E, Er U, Turkoglu S, Ozcan OE, Ozgen T. Treatment of internal carotid artery aneurysms with a covered stent: experience in 24 patients with mid-term follow-up results. AJNR Am J Neuroradiol 2004 Nov-Dec;25(10):1742-9
 • Gurkanlar D, Er U, Sanli M, Ozkan M, Sekerci Z. Peritumoral brain edema in intracranial meningiomas. J Clin Neurosci 2005 Sep;12(7):750-3
 • Cekirge HS, Saatci I, Ozturk MH, Cil B, Arat A, Mawad M, Ergungor F, Belen D, Er U, Turk S, Bavbek M, Sekerci Z, Beskonakli E, Ozcan OE, Ozgen T. Late angiographic and clinical follow-up results of 100 consecutive aneurysms treated with Onyx reconstruction: largest single-center experience. Neuroradiology 2006 Feb;48(2):113-26. Epub 2006 Jan 4
 • Er U, Yigitkanli K, Kazanci A, Bavbek M. Primary lumbar epidermoid tumor mimicking schwannoma. J Clin Neurosci 2006 Jan;13(1):130-3
 • Güzel A, Tatli M, Er U, Bavbek M. Atretic parietal cephalocele. Pediatr Neurosurg 2007;43(1):72-3
 • Er U, Kazancı A, Gürses L, Belen D, Aksoy MS, Bavbek M. Subtemporal approach for a P2-P3 junction aneurysm of the posterior cerebral artery. J Clin Neurosci 2007 May;14(5):494-7. Epub 2007 Mar 7
 • Guzel A. Er U. Tatli M. Aluclu MU. Ozekinci T. Nergiz Y. Ahishali B. Aktas G. Kavak V. Nergiz S. Ozkan U. Satici O. An experimental Staphylococcus aureus meningitis model for investigating induced leptomeningeal and subpial inflammation in rats: a transmission electron microscopy study. Neuro Endocrinol Lett. 2007 Oct;28(5):652-8
 • Belen D, Er U, Yigitkanli K, Bolay H. Delayed neurotoxic complication of intracavitary bleomycin therapy for craniopharyngioma in a child who had previously undergone radiosurgery. Case report. J Neurosurg 2007 May;106(5 Suppl):391-3
 • Er U, Kazanci A, Eyriparmak T, Yigitkanli K, Senveli E. Melanotic schwannoma. J Clin Neurosci 2007 Jul;14(7):676-8
 • Sorar M, Er U, Seçkin H, Ozturk MH, Bavbek M. Spinal subdural abscess: a rare cause of low back pain. J Clin Neurosci 2008 Mar;15(3):292-4. Epub 2007 Apr 12
 • Er U, Fraser K, Lanzino G. The anterior spinal artery origin: a microanatomical study. Spinal Cord 2008 Jan;46(1):45-9. Epub 2007 Apr 3
 • Er U, Yigitkanli K, Simsek S, Adabag A, Bavbek M. Spinal intradural extramedullary cavernous angioma: case report and review of the literature. Spinal Cord 2007 Sep;45(9):632-6. Epub 2006 Nov 7
 • Gurkanlar D, Yucel E, Er U, Keskil S. Spontaneous regression of cervical disc herniations. Minim Invasive Neurosurg 2006 Jun;49(3):179-83
 • Guzel A, Tatli M, Er U, Kazanci A, Ozturk MH, Belen D. Surgical treatment of cervical arteriovenous fistula in a patient with neurofibromatosis Type 1. A case report. NRJ Neuroradiology J 2007 Oct;20(5):566-9
 • Er U, Fraser K, Lanzino G. Isolated unilateral sixth nevre palsy as a presenting symptom of cerebral aneurysms. Report of two cases. NRJ Neuroradiology J 2007 Feb;20(1). 81-4
 • Güzel A, Er U, Tatli M, Uzunlar AK, Belen D, Bavbek M. Pituitary adenoma coexisting with a suprasellar arachnoid cyst. Turk Neurosurg 2007 Apr;17(2):138-41
 • Günaydin A, Er U, Acuduman A, Sabuncuoğlu H, Oztürk E. Diagnostic and surgical pitfalls of an unusual primary central nervous system lymphoma. Turk Neurosurg 2007 Apr;17(2):129-33
 • Belen D, Er U, Gurses L, Yigitkanli K. Delayed pseudomyelomeningocele: a rare complication after foramen magnum decompression for Chiari malformation. Surg Neurol 2009 Mar;71(3):357-61. discussion 361. Epub 2008 Jan 22.
 • Er U, Yigitkanli K, Kazanci B, Ozturk E, Sorar M, Bavbek M. Medullomyoblastoma: teratoid nature of a quite rare neoplasm. Surg Neurol 2008 Apr;69(4):403-6. Epub 2008 Feb 8.
 • Acıduman A, Er U. XVII. Yüzyıl Viyana’sında kafatası cerrahisi: Evliya Çelebi seyahatnamesinden bir olgu. Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2010;15:125-134
 • Acıduman A, Er U. Arda B. Şanizade Mehmet Ataullah Efendi’nin eseri Kanun-ül Cerrahin (Cerrahların kanunu)’de nöroşirürji ile ilgili bir bölüm: Cerahat-ür Re’s (Kafa yaralanmaları). Yeni Tıp Tarihi Araştırmaları 2010;15:111-124
 • Er U, Belen D, Öztürk MH, Çekirge S, Bavbek M. Dynamic exophthalmos secondary to an orbital varix. NRJ Neuroradiology J 2008 Feb;21(1):77-80
 • Güzel A, Tatli M, Er U, Yilmaz F, Bavbek M. Multifocal Ewing’s sarcoma of the brain, calvarium, leptomeninges, spine and other bones in a child. J Clin Neurosci 2008 Jul;15(7):813-7. Epub 2008 May 12
 • Yaşar B, Simşek S, Er U, Yiğitkanli K, Ekşioğlu E, Altuğ T, Belen D, Kars ZH, Bavbek M. Functional and clinical evaluation for the surgical treatment of degenerative stenosis of the lumbar spinal canal. J Neurosurg Spine 2009 Sep;11(3):347-52
 • Aciduman A, Er U, Belen D. Peripheral nerve disorders and treatment strategies according to Avicenna in his medical treatise. Canon of medicine. Neurosurgery 2009 Jan;64(1):172-7; discussion 177-8
 • Er U, Gürses L, Saka C, Belen D, Yiğitkanli K, Simşek S, Akin I, Bavbek M. Sublabial transseptal approach to pituitary adenomas with special emphasis on rhinological complications. Turk Neurosurg 2008 Oct;18(4):425-30
 • Guzel A, Er U, Tatli M, Aluclu U, Ozkan U, Duzenli Y, Satici O, Guzel E, Kemaloglu S, Ceviz A, Kaplan A. Serum neuron-specific enolase as a predictor of short-term outcome and its correlation with Glasgow Coma Scale in traumatic brain injury. Neurosurg Rev 2008 Oct;31(4):439-44; discussion 444-5. Epub 2008 Jun 17
 • Belen D, Aciduman A, Er U. History of peripheral nerve repair: may the procedure have been practiced in Hippocratic School? Surg Neurol 2009 Aug;72(2):190-3; discussion 193-4. Epub 2008 May 14
 • Simsek S, Yigitkanli K, Comert A, Acar HI, Seckin H, Er U, Belen D, Tekdemir I, Elhan A. Posterior osseous bridging of C1. J Clin Neurosci 2008 Jun;15(6):686-8. Epub 2008 Apr 18
 • Er U, Belen D, Kars HZ. Anterior third ventricle meningiomas. Report of two cases. Neurocirugia (Austur) 2008 Aug;19(4):356-60
 • Şimşek S, Er U, Demirci A, Sorar M. Operative illustrations of the Osborne’s ligament. Turk Neurosurg 2011;21(2):269-70
 • Demirci A, Er U. A lumbar disc herniation mimicking spinal tumor with intra- and extradural components. Spine J 2011 Jan;11(1):90-1
 • Katırcıoğlu F, Acıduman A, Er U. Osmanlı dönemi eserlerinden Alaim-i Cerrahin ve Yazarı Bilinmeyen Cerrahname’de dolaşım sistemi. TGKDCD 2011 Nisan;(19)2:292-298
 • Çelik B, Er U, Şimşek S, Altuğ T, Bavbek M. Effectiveness of lumbar zygaphophyseal joint blockage for low back pain. Turkish Neurosurgery 2011;21(4):467-470
 • Aciduman A, Er U, Altuğ T. Spinal anatomy in an essential illustrated medical treatise of the late Ottoman era. World Neurosurg. 2012 Jan 25.
 • Kazanci A, Ozdemir HI, Kazanci B, Kazanci DO, Er U. Intracranial sewing needles in an adult patient. Turk Neurosurg. 2012;22(6):775-6.
 • Er U, Pamir NM. Ottoman surgical treatises and their influences to the modern neurosurgery in Turkey. World Neurosurg. 2013 Dec;80(6):e165-9
 • Er U, Naderi S. Paulus Aegineta: Review of Spine-Related Chapters in “Epitomoe Medicoe Libri Septem”. Spine (Phila Pa 1976). 2012 Sep 28
 • Simsek S, Er U, Demir HA, Adabag A, BAvbek M. Two stage multilevel cervical spondylectomy for aneurysmal bone cyst. Turk Neurosurg 2013;23(3):415-9
 • Şimsek S, Uz A, Er U, Apaydın N. Quantitative evaluation of the anatomical parameters for subaxial cervical spondylectomy: an anatomical study. J Neurosurg Spine 2013 June;18(6):569-74
 • Dağlı M, Er U, Şimşek S, Bavbek M. Late results of anterior cervical discectomy and fusion with interbody cages. Asian Spine J 2013 Mar;7(1):34-8
 • Er U, Naderi S. Where Do the Terms “Atlas”, “Torcular Herophili” and “Condyl” Come From? World Spinal Column Journal 2013;4(2):34-35
 • Sorar M, Er U, Özışık P, Özeren E, Şimşek S. The impact of antibiotic-impregnated catheters on ventriculoperitoneal shunt infection. Turk J Med Sci 2014;44: 393-396
 • Aydoğan S, Er U, Özlü O. Effectiveness of Preemptive Analgesia Using a Frequency Rhythmic Electrical Modulation System in Patients Having Instrumented Fusion for Lumbar Stenosis Asian Spine J 2014;8(2):190-196
 • Ozeren E, Gurses L, Sorar M, Er U, Önder E, Arıkök AT. L’hermitte-Duclos disease in an elderly patient: A case report and review of the literature. Asian J Neurosurg. 2014 Oct-Dec;9(4):246
 • Özeren E, Er U, Güvenç Y, Demirci A, Arıkök AT, Şenveli E, Ergün RB. The effect of flurbiprofen on the development of anencephaly in early stage chicken embryos. Br J Neurosurg. 2015 Apr;29(2):265-71
 • Güzel E, Er U, Güzel A, Toktaş Z, Yapıcıer Ö. Melanotic schwannoma of the L5 root. Neuroradiol J. 2016 Jun;29(3):219-21
 • Er U, Akyol Ç, Bavbek M. Delayed intracerebellar hemorrhage secondary to lumboperitoneal shunt insertion. Asian J Neurosurg 2016 Oct-Dec;11(4):447
 • Tuncer C, Subasi C, Dinç C, Turkoglu E, Er U. The Preventative Effect of α-Tocopherol on Spinal Epidural Fibrosis After Laminectomy in a Rat Model. Turk Neurosurg. 2018 Mar 19. doi: 10.5137/1019-5149.JTN.22357-17.5

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • Koçak H, Dönmez T, Türkoğlu S, Er U, Şekerci Z, Arda MN. Epidermoids of the Cerebellopontine angle. European Association of Neurological Society 11th congress of neurological surgery. Amsterdam. 6-11 Jul 1997 Clin Neurol Neurosurg 99 (Supplement 1). S249
 • Er U, Gürses L, Belen D, Seckin H, Senveli E, Bavbek M. Pituitary adenomas and their treatment. 13th World Congress of Neurosurgery, WFNS, Marrakesh 2005
 • Er U, Gürses L, Saka C, Yiğitkanlı K, Belen D, Şimşek S, Sorar M, Kazancı A, Seçkin H, Şenveli E, Bavbek M. Sublabial transseptal transsfenoidal approach to the pituitary adenomas: advantages and pitfalls. 55th Societa Italiana di Neurochirurgi,. Napoli, Sorrento p.27. Nov. 2006
 • Gürses L, Seçkin H, Şimşek S, Yiğitkanlı K, Er U, Beşaltı Ö, Belen D, Bavbek M. Effects of Raloxifene on cerebral vasospasm after experimental subarachnoid hemorrhage in rabbits. 48th Annual Korean Neurosurgical Meeting, Seoul, p.60. Oct. 2008
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Er U, Seçkin H, Belen D, Sorar M, Gürses L, Şenveli E, Bavbek M. Internal stabilization of the craniocervical junction anomalies: 7-years experience. 48th Annual Korean Neurosurgical Meeting, Seoul, p.61. Oct. 2008
 • Er U, Şimşek S, Yaşar B, Altuğ T, Belen D, Bavbek M. Functional and clinical evaluation of the surgical treatment of the degenerative stenosis of the lumbar spinal canal. 48th Annual Korean Neurosurgical Meeting, Seoul, p.62. Oct. 2008
 • Seçkin H, Şimşek S, Yiğitkanlı K, Er U, Öztürk E, Özen Ö, Beşaltı Ö, Solaroğlu İ, Bavbek M. Topiramate attenuates hippocampal injury after experimental subarachnoid hemorrhages in rabbits. 48th Annual Korean Neurosurgical Meeting, Seoul, p.71. Oct. 2008
 • Şimşek S, Er U, Özeren E, Bavbek M. Freehand C1 lateral mass screw fixation technique: Our experience. 8th Asian congress of neurological surgeons. Kuala Lumpur, Malezya, 22-24 Nov, 2010
 • Er U. Upper cervical fixation techniques. AANS, Society of University neurosurgeons, Intercontinental neurosurgery meeting. İstanbul, 21-27 June, 2011
 • Demirkol O, Özlü O, Utebey G, Er U. A Comparison of Total Intravenous Anesthesia and Spinal Anesthesia Qualities Including Postoperative Pain Control for Lumbar Disk Surgery. 5th World Congres World Institute of Pain 13-16 March, 2009, New York.
 • Özışık P, Özdener KM, Er U, Savaş A. Demographic and Operational Characteristics of Foreign Patients Operated by Same Neurosurgical Team in Ankara, Turkey. WFNS 2017, OP-CM.04-05, 20-25 Aug 2017 İstanbul
 • Şeker İS, Özlü O, Er U, Dikici S, Sezen G. Local anesthetic toxicity that developed during deep brain stimulation operation. (EN16-N43) 9th International update on neuroanesthesia and neurointensive care, EURONEURO 2016, Barcelona, Spain, 2016 Nisan 14-16. J Neurosurg Anesthesiol 28(2s):S14

Uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

 • Er U, Spetzler RF, Cardia A, Lanzino G. Deep-seated cerebral cavernous malformations. Cavernous malformations of the brain and spinal cord. Lanzino G, Spetzler RF. (ed). Sayfa 71-77. Thieme 2007
 • Perrini P, Er U, Spetzler RF, Lanzino G. Cavernous malformations of the spinal cord. Cavernous malformations of the brain and spinal cord. Lanzino G, Spetzler RF. (ed). Sayfa 88-93. Thieme 2007
 • Er U, Morris JM, Lanzino G. Imaging of the sella and parasellar region. Transsphenoidal surgery. Laws E, Lanzino G. (ed). Sayfa 43-55. Elsevier 2010
 • Er U, Lanzino G. The origin of the anterior spinal artery from the vertebral artery: a brief overview of its anatomical variations and initial course. Pathology and surgery around the vertebral artery. George B, Bruneau M, Spetzler RF (ed.) Sayfa 49-53. Springer 2012
 • Er U. Teratoid pediatric medullomyoblastoma. Hayat MA (Ed), Pediatric Cancer, Vol III Diagnosis, Therapy and Prognosis. Part II Medulloblastoma, Ch. 9, Sayfa 77-80, Springer, Heidelberg, Londra, New York, 2013

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Şekerci Z. Oral N. Arda N. Er U. Results of surgical treatment for symptomatic Chiari I malformation in adults. Turk Neurosurg. 1999;9:123-128
 • Er U. Öksüz E. Kars Z. Coexistence of venous angioma and saccular aneurysm. Turk Neurosurg. 2003;13:47-48
 • Er U. Gürkanlar D. Kazancı A. Şimşek S. Bavbek M. Lipomatöz meningioma: report of a case and a diagnostic pitfall. Turk neurosurg. 2006;16(1):40-43
 • Er U. Şimşek S. Yiğitkanlı K. Bavbek M. Transarticular screw fixation in bilateral traumatic facet dislocation of C6-7 vertebral level: A case report. Turk neurosurg. 2006;16(1):43-6
 • Er U. Kazancı A. Lanzino G. Abdusens sinirin AICA ile ilişkisinin tek taraflı varyasyonu: olgu resimleme. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2007;17(1):40-41
 • Er U. Acıduman A. Ameliyat-ı cerrahiye ve nöroşirürji ile ilgili bölümleri. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2007;17(1):42-48
 • Acıduman A. Er U. Belen D. Osmanlı döneminden yazarı bilinmeyen cerrahname ve nöroşirürji ile ilgili bölümleri. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2007;17(3):162-169
 • Acıduman A. Er U. Belen D. Cerrah İbrahim ve Alaim-i Cerrahin’in nöroşirürji ile ilgili bölümleri. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2007;17(3):170-182
 • Er U. Güzel A. Tatli M. Ceviz A. Sav A. Intradiploic meningioma with inward and outward extension in a rheumatoid arthritis patient. J Neurol Sci [Turk] 2010;27(1):79-83
 • Acıduman A. Er U. Cerrah Mesud ve eseri Hülasa-i Tıbb’da nöroşirürji ile ilgili bölümler. Türk Nöroşirürji Dergisi. 2008;18(1):26-33
 • Acıduman A. Er U. Belen D. Geç Osmanlı dönemi eserlerinden Bursalı Ali Munşi’nin cerrahnamesinde nöroşirürji bölümleri. Türk Nöroşirürji Dergisi.2008;18(1):5-15
 • Günaydın A, Er U, Acıduman A, Koçak H, Kökeş F, Kalan M, Evrenkaya T. Lumbar spinal epidural angiolipoma causing radiculopathy. J Turkish Spin Surg 2009;20(2):77-82
 • Er U, Şimşek S. Spinal intradural mass lesions. J Turkish Spin Surg 2009;20(2):95-100
 • Acıduman A, Er U. Ebu’l Kasım Ez Zehravi ve eseri El Tasrif’te spinal travma ile ilgili bölümler. J Turkish Spin Surg 2009;20(2):109-118
 • Acıduman A, Er U, Şimşek S. Şanizade Ataullah Mehmed Efendi ve Miratü’l Ebdan fi Teşrih-i a’zai’l insan adlı eserindeki santral sinir sistemi ile ilgili bölümler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2009;17(2):71-86
 • Acıduman A, Er U, Şimşek S. Şanizade Ataullah Mehmed Efendi ve Miratü’l Ebdan fi Teşrih-i a’zai’l insan adlı eserindeki periferik sinir sistemi ile ilgili bölümler. Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi. 2009;17(3):130-144
 • Er U. Pediatrik omurga travmaları. Türkiye Klinikleri Nörotravmalar Özel Sayısı. 2008;1(1):127-132
 • Demirkol ÖS, Özlü O, Ütebey G, Er U. Lomber omurga cerrahisinde spinal anestezi ve total intravenöz anestezinin karşılaştırılması. ARUD Anestezi Dergisi 2009;17(4):186-190
 • Er U, Naderi S. Specialization and establishment of neurosurgery in our country. Turk Nöroşirürji Dergisi 2011;21(3):209-219
 • Şimşek S, Er U, Naderi S. Analysis of spinal surgeries in Turkish neurosurgical departments. Turk Nöroşirürji Dergisi 2011;21(3):246-250
 • Er U, Şimşek S. Omurilik kavernöz malformasyonları. Turk Nöroşirürji Dergisi 2012;22(3):221-224
 • Er U, Özeren E, Akkurt MO, Özışık P. Do MODIC changes have predictive value for recurrence of lumbar disc herniation? JTSS 2013;24(4);275-278
 • Kahveci R, Şimşek S, Er U, Seçkin H, Özveren H. Brown-Sequard syndrome due to a cervical ganglion cyst after lumbar surgery. JTSS 2014;25(1);53-56
 • Sorar M, Er U, Özeren E, Altay O. Facet blockage for mechanical low back pain. JTSS 2014;25(2):123-128
 • Er U, Şimşek S. Experience of surgical treatment of single level thoracic disc herniations using a costotransversectomy approach. JTSS 2014;25(4):277-282
 • Er U, Benli İT. Length of the trajectory of anterior odontoid screw in adult turkish
  population: a morphometric study. JTSS 2015;26(1):3-5
 • Kazancı B, Er U, Sabuncuoğlu H, Güçlü B. Effects of etofenamate and methylprednisolone on spinal cord injury. JTSS 2015;26(4):275-282
 • Şimşek S, Er U, Yiğitkanlı K. Relation between cervical sagittal alignment and surgical outcome for laminectomy and posterior fusion operations. JTSS 2017;28(1):15-20
 • Akyol Ç, Er U, Şimşek S, Bavbek M. Late results of open door laminoplasty for cervical ossıfying posterior longitudinal ligament. JTSS 2017;28(2):103-8
 • Fahrioğlu SL, Gürkanlar D, Er U. Primary femoral nerve entrapment: a case report. JTSS 2017;28(2):119-22
 • Erdim Ç, Er U, Tuncer C. Altering of cervical sagittal parameters after 1 or 2 levels anterior cervical discectomy and fusion with lordotic cages. Short term results. JTSS 2017;28(3):169-74
 • Özışık P, Özer E, Er U. Spinal surgery complicated with some congenital and childhood neural diseases. JTSS 2017;28(3):175-86
 • Güzel E, Güzel A, Şimşek S, Er U. Lumbar Spinal aspergillus abscess in an immunocompetent patient. JTSS 2018, 29(1):57-59

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Şekerci Z, Er U, Acıduman A, Şanlı M, Türker A, Dönmez T, Oral N, Altınörs N, Arda MN. Chiari malformasyonu ve tedavisi. 8. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 4. Sh.88. Mayıs 1994.
 • Dönmez T, Er U, Demiralp O, Oral N, Türker A, Çınar N, Arda MN. Serebral kist hidatikler. 9. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 5. Sh.86. Nisan 1995.
 • Demiralp O, Er U, Acıduman A, Kars Z, Şenveli E, Arda MN. Posterior fossa epidural hematomları. 9. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 5. Sh.29. Nisan 1995.
 • Şekerci Z, Şanlı M, Er U, Dönmez T, Türker A, Şenveli E, Gürses L, Koçak H, Arda MN. İntrakranial anevrizmalarda serebral vazospazm. 9. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 5. Sh.141. Nisan 1995.
 • Şekerci Z, Yurt A, Er U, Türkoğlu S, Türker A, Oral N, Koçak H, Dönmez T, Şenveli E, Arda MN. Hipofiz adenomlarında transkranial yaklaşım ve sonuçları. 11. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 7. Sh.65. Mayıs 1997.
 • Dönmez T, Türkoğlu S, Er U, Yurt A, Oral N, Koçak H, Türker A, Şekerci Z, Şenveli E, Arda MN. Growth hormon adenomları. 11. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 7. Sh.68. Mayıs 1997.
 • Oral N, Er U, Yurt A, Dönmez T, Türkoğlu S, Türker A, Şekerci Z, Koçak H, Şenveli E, Arda MN. Prolaktinomalar. 11. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 7. Sh.69. Mayıs 1997.
 • Köybaşıoğlu F, Söylemezoğlu F, Er U, Gürses L. Kraniumda lokalize multisentrik infantil myofibromatozis. 18. Ulusal patoloji kongresi. Eylül 1997.
 • Şekerci Z, Er U, Dönmez T, Oral N, Köybaşıoğlu F, Kalan M, Günaydın A, Arda MN. Malin ve atipik meningiomalar. 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 8. Sh.122-123. Mayıs 1998.
 • Dönmez T, Er U, Günaydın A, Oral N, Koçak H, Türkoğlu S, Yıldız B, Arda MN. Spinal nörofibromlar. 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 8. Sh.157. Mayıs 1998.
 • Er U, Koçak H, Türkoğlu S, Günaydın A, Dönmez T, Arda MN. Hipofiz adenomlarında transsfenoidal cerrahi ve sonuçları. 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 8. Sh.171. Mayıs 1998.
 • Dönmez T, Er U, Günaydın A, Oral N. Servikal intrameduller kitle ve beraberinde siringobulbi. siringomyeli. 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 8. Sh.137. Mayıs 1998.
 • Oral N, Er U, Dönmez T, Koçak H, Türkoğlu S, Coşar A, Arda MN. Servikal travmalı hastalarda kemik greft ile füzyon ve anterior plak uygulamaları. 12. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 8. Sh.137. Mayıs 1998.
 • Güzel A, Er U, Kars Z, Seçkin H, Şenveli E, Genç Y. Beynin bazal arterlerine bası yapan supratentoryal kitlelerde transkranial Doppler bulguları. 15. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 11. Sh.173. Mayıs 2001.
 • Ekşioğlu E, Şimşek S, Tüzüner M, Er U, Alanoğlu E, Karadavut İ, Sönmez N, Çakçı A. Lomber spinal stenoz tedavi sonuçlarının koşu bandı ile fonksiyonel değerlendirilmesi. 5. Romatizmal hastalıklar araştırma Derneği sempozyumu. Sempozyum kitabı. Cilt 12. Sh.122. Eylül 2002.
 • Eyriparmak T, Kazancı A, Er U, Han Ü, Şenveli E. Melanotik schwannoma. 16. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 12. Sh.267. Mayıs 2002.
 • Er U, Kazancı B, Yaşar B, Kars Z, Köybaşıoğlu F. Supratentoryal enterojenöz kist. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 13. Sh.251-252. Mayıs 2003.
 • Öksüz E, Er U, Yiğitkanlı K, Seçkin H, Öztürk H, Kars Z. İntrakranial tumörlere eşlik eden serebral anevrizmalar: 2 olgu sunumu. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 13. Sh.260. Mayıs 2003.
 • Er U, Belen D, Kars Z. III. Ventrikül meningiomaları. 17. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 13. Sh.251. Mayıs 2003.
 • Sorar M, Altay O, Er U, Bavbek M. İzole lateral ventrikül absesi. 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 14. Sh.331. Mayıs 2004.
 • Er U, Kazancı A, Seçkin H, Durna F, Bavbek M. Ekstrakanaliküler uzanımlı torakal perinöral kist. 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 14. Sh.246. Mayıs 2004.
 • Altay O, Er U, Kazancı B, Sorar M, Bavbek M. Semptomatik erişkin tip-I Chiari malformasyonunda cerrahi tedavi. 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 14. Sh.215. Mayıs 2004.
 • Gürkanlar D, Er U, Şanlı M, Yücel E, Özkan M, Şekerci Z. İntrakraniyal meningiomalarda peritümöral beyin ödemi. 18. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 14. Sh.232-233. Mayıs 2004.
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Belen D, Er U, Kazancı A, Bavbek M. Atlas lateral kitle vidalaması. Vaka serileri ve teknik not. 19. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 15. Sh.66. Mayıs 2005.
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Belen D, Er. U, Gürses L, Kazancı A, Bavbek M. Oksipitoservikal fiksasyon. Anatomik çalışma ve vaka serileri. 19. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 15. Sh.66. Mayıs 2005.
 • Yiğitkanlı K, Er U, Şimşek S, Belen D, Cömert A, Seckin H, Bavbek M. Atlas lateral kitle vidalaması: Anatomik çalışma. teknik not. klinik seri. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.35. Mayıs 2006.
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Er U, Belen D, Kazancı B, Durna F, Bavbek M. Oksipitoservikal bölgenin cerrahi anatomisi-posterior oksipitoservikal vida-rod fiksasyon redüksiyon teknikleri: Anatomik çalışma. teknik not. klinik seri. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.39. Mayıs 2006.
 • Er U, Yiğitkanlı K, Gürses L, Seckin H, Belen D, Sorar M, Şimşek S, Saka C, Bavbek M. Hipofiz adenomu cerrahisinde sublabial transseptal yaklaşım: 10 yıllık deneyim. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.60. Mayıs 2006.
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Akyol Ç, Er U, Belen D, Bavbek M. Titanyum miniplak tekniği ile açık kapı laminoplasti. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.75. Mayıs 2006.
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Er U, Belen D, Kazancı B, Bavbek M. Servikotorasik bileşke fixasyonu. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.76. Mayıs 2006.
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Er U, Yaşar B, Seckin H, Bavbek M. Sadece posterior yaklaşımla total torakal vertebrektomi sonrası anterior ve posterior sabitleme. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.119. Mayıs 2006
 • Er U, Fraiser K, Lanzino G. Anterior spinal arter orjini: mikroanatomik çalışma. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi Cilt 16. Sh.161-162. Mayıs 2006
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Çelik B, Er U, Belen D, Bavbek M. Lomber disk hastalığında nükleoplasti deneyimleri. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi Cilt 16. Sh.146. Mayıs 2006
 • Er U, Kazancı B, Yiğitkanlı K, Sorar M. Bavbek M. Medullomyoblastoma. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.125-126. Mayıs 2006
 • Gürses L, Er U, Kazancı B, Seçkin H, Sorar M, Belen D, Şimşek S, Bavbek M. Subaraknoid kanamalı hastaların takip ve tedavileri. 233 hastanın analizi. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.137-138. Mayıs 2006
 • Yiğitkanlı K, Er U, Durna F, Şimşek S, Adabağ A, Bavbek M. İntradural ekstrameduller yerleşimli omurilik kavernöz angiomu. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.144. Mayıs 2006
 • Er U, Yiğitkanlı K, Güzel A, Tatlı M, Öztürk H, Bavbek M. Nörofibromatozis tip 1 hastalığında Servikal arteriovenöz fistül ve cerrahi tedavisi. 20. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 16. Sh.165. Mayıs 2006
 • Şimşek S, Yaşar B, Er U, Seçkin H, Gürses L, Belen D, Şenveli E.. Bavbek. M. Lomber spinal dar kanalın radyolojik ve klinik sonuçlarının 2 yıllık değerlendirmesi. 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 17. Sh.103. Mayıs 2007
 • Yiğitkanlı K, Bavbek M, Beşaltı Ö, Öztürk E, Şimşek S, Seçkin H, Er U, Belen D, Gürses L, Sorar M, Şenveli E. Deneysel spinal kord travma modelinde antiinflamatuar ajan infleximabın etkilerinin incelenmesi. 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 17. Sh.79. Mayıs 2007
 • Canbay S, Şimşek S, Er U, Yiğitkanlı K. Diskojenik bel ağrısında dinamik pedikül fiksasyonun erken dönem klinik sonuçları. 21. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi. Türk Nöroşirurji Dergisi. Cilt 17. Sh.80. Mayıs 2007
 • Akyol Ç., Sorar M., Cinemre O., Çekirge S., Er U., Belen D., “Kistik kraniyofarenjiomanın cerrahi ponksiyonu sonucu oluşan internal karotid arter pseudoanevrizması: Olgu sunumu,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh. 134, Mayıs 2008.
 • Akyol Ç., Saka C., Şimşek S., Akın İ., Er U., Kuran G., Dağlı M., “Rinorenin cerrahi tedavisinde endoskopik tamirin yeri,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh. 186, Mayıs 2008.
 • Er U., Güzel A., Akyol Ç., Bavbek M., “Geç dönem galea altı kanamalar,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh. 164, Mayıs 2008.
 • Er U, Güzel A, Şimşek S, Akyol Ç, “Dinlenme ile gerileyen serbest disk parçası,” 22. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 18, Sh. 112, Mayıs 2008.
 • Özlü O, Soyaslan ÖD, Er U, Ütebey G. Lomber omurga cerrahisinde epidural ve genel anestezi uygulamaları Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi 36 (Eksayı:1) 234-235, 2009
 • Çelik B, Er U, Şimşek S, Demirci A, Bavbek M. Bel ağrısı giderilmesinde Lomber zigapofizeal eklem blokajının etkinliği. 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 21, Sh. 50, Nisan 2011.
 • Kasım E, Er U, Şimşek S, Fesli R, Bavbek M. Kısa mesafe Lomber sabitlemede komşu seviyede instabilizasyon gelişimi. 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 21, Sh. 104, Nisan 2011.
 • Dağlı M, Er U, Şimşek S, Fesli R, Bavbek M. Anterior servikal mikrodiskektomi ve kafes füzyon uygulamasının geç dönem sonuçları. 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 21, Sh. 111, Nisan 2011.
 • Sorar M, Özışık P, Özeren E, Er U, Bavbek M. Ventriküloperitoneal şant ameliyatlarında antibiyotik emdirilmiş kateter kullanımı. 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 21, Sh. 187, Nisan 2011.
 • Aydoğan S, Er U, Özlü O. Lomber sabitleme ameliyatlarında ameliyat öncesi phyback tedavisinin ameliyat sonrası analjeziye etkisi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2011 ulusal kongresi, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, Cilt 39, Ek sayı 1, sh 87, Eylül-Ekim, 2011
 • Demirkol Ö, Ütebey G, Er U, Özlü O. Lomber omurga cerrahisinde spinal anestezi ve total intravenöz anestezi (TİVA) uygulamaları, 14. Anestezi Kış Sempozyumu, 14-17 Şubat 2008 Uludağ/Bursa
 • Demirci AY, Gerilmez A, Özışık P, Er U. Nöbet ile Prezente Olan İntrakistik Kanama ve Kronik Subdural Hematomun Eşlik Ettiği Araknoid Kist Olgusu. 26. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Nisan 2012, Cilt: 22, Özel Sayı, Sh. 123.
 • Kahveci R, Şimşek S, Seçkin H, Er U. Lomber disk cerrahisi sonrası servikal ganglion kistine bağlı gelişen brown-sequard sendromu. 27. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Nisan 2013, Cilt: 23, Özel Sayı, Sh. 182.
 • Subaşı C, Dinç C, Erdin Ç, Duru S, Er U, Şekerci Z. HIV MSS tutulumu, olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, Nisan 2015, Cilt: 25, Özel Sayı, Sh. 247. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi
 • Erdin Ç, Subaşı C, Dinç C, Er U, Şekerci Z. Konus medullaris sendromu, olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, Nisan 2015, Cilt: 25, Özel Sayı, Sh. 416. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi
 • Erdin Ç, Subaşı C, Tüccar D, Er U. Lomber intradural disk herniasyonu, olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Dergisi, Nisan 2015, Cilt: 25, Özel Sayı, Sh. 468. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi
 • Demirci AY, Özeren E, Güvenç Y, Aydın S, Billur D, Kazancı B, Akyol Ç, Er U. Deneysel subaraknoid kanama modelinde bevasizumab’ın tavşan baziler arteri üzerine etkisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, Nisan 2015, Cilt: 25, Özel Sayı, Sh. 68. 29. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Sözlü Sunum

Ulusal Kitaplar veya kitap bölümleri

 • Bavbek M, Acıduman A, Er U. Kiyazma Hastalıkları. O’Dwyer P. (ed) Görme alanı el kitabı. Aksu Kitabevi. İstanbul. sayfa 211-219 2005
 • Şimşek S, Er U. Üst servikal bölgede anterior cerrahi yaklaşımın komplikasyonları. Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S, Temiz C, Arslantaş A. (ed) Omurga cerrahisinde komplikasyon ve revizyon. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu yayınları No: 10, Ankara, 2010.
 • Samii’nin Beyin Cerrahisi İlkeleri. Er U. Çeviri Editörü. Pelikan Yayınları, Ankara, 2011 (Orijinal Kitap: Samii’s Essentials of Neurosurgery, Ramina R, Aguiar PHP (Ed), Springer, Berlin-Heidelberg 2008.
 • Şimşek S, Er U. Odontoid kırıkları. Şenel A, Çaylı S, Dalbayrak S, Temiz C, Arslantaş A. (Ed) Omurga travmalarında tedavi prensipleri. Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu yayınları No: 11, Ankara, 2011.
 • Omurga Enfeksiyonları Editör yrd: U Er (Ed. İT Benli, M Özalay) Türk Omurga Derneği Yayınları-4, 2016
 • U Er: Omurga yaralanmalarına yaklaşımın tarihsel gelişimi. Omurga Travmaları Ed. E Kıter, İT Benli, Türk Omurga Derneği Yayınları-8, 2016. Sh 1-10
 • Temel Spinal Cerrahi Cilt II, Ed. AF Özer, A Aslantaş, S Dalbayrak, İntertıp Kitap evi 2016, S Şimşek, U Er: Posttravmatik deformiteler Bölüm 58, Sh. 631-639
 • Omurganın Sagittal Dengesi Editörler: Er U, Söyüncü Y. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 2017
 • Er U. Servikal patolojilerde denge değişimi. Omurganın Sagittal Dengesi, Editörler: Er U, Söyüncü Y. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 2017. Sh.19-24
 • Er U. EOS görüntüleme sisteminin klinik kullanımı. Omurganın Sagittal Dengesi, Editörler: Er U, Söyüncü Y. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 2017. Sh.79-84
 • Er U. Omurga dengesini değerlendirmek için kullanılan değişkenler: Omurgaya ait değişkenler. Omurganın Sagittal Dengesi, Editörler: Er U, Söyüncü Y. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 2017. Sh.93-104
 • Er U. Hastanın sagittal dengesi endikasyonları değiştirir mi? TLIF veya ALIF? Omurganın Sagittal Dengesi, Editörler: Er U, Söyüncü Y. Türk Omurga Derneği Yayınları-11, 2017. Sh.1259-266
 • Er U. Arnold Chiari Sendromu. Omurgayı Tutan Sendromlar, Editörler: Balioğlu, M. Türk Omurga Derneği Yayınları-6, 2016. Sh.223-236
 • Şimşek S, Er U. Sakrum kırıkları. Dalgıç A, Temiz C, Kotil K (Ed.) TND-SPSCG Omurga ve omurilik cerrahisinde tanı el kitabı. TND-SPSCG yayınları No: 19, Ankara 2017, Sayfa 375-379
 • Er U. Bilimsel araştırmalar için gerekli temel istatistik kavramlar ve analiz yöntemleri. Pamir MN (Ed). Nöroşirürjide araştırma ve yayın. Türk Nöroşirürji Akademisi yayınları No: 2, Sage yayıncılık, Ankara. Sh. 215-227

Diğer yayınlar :

 • Acıduman A, Demiralp O, Türkoğlu S, Er U, Şekerci Z. Chiari malformasyonlarında cerrahi tedavi seçenekleri: dört olgu nedeniyle. Dirim 2000;76:18-23
 • Demiralp O, Acıduman A, Er U, Kars Z, Şenveli E, Arda N. Travmatik posterior fossa epidural hematomları. Dirim 2000;76:13-17
 • Şimşek S, Yiğitkanlı K, Belen D, Er U. Servikal pediküler fiksasyon. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi 2005;26:9-12
 • Şimşek S, Er U, Yiğitkanlı K. Omurga stabilizasyonunda dinamik sistemler. Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Dergisi. 2007;35:7-13
 • Özışık P, Er U. Çocukluk çağı meningiomları. Koru vakaları dergisi 2013;(3)1:29-36.
 • Er U, Şenköylü A. Management of postoperative discitis. In: ErU, Altun N, Çağlar Ş, Demirkıran G, Derincek A, Özalay M, Şenköylü A, Yılmaz C. Handling of the spinal complications. Basic algorithms. Publications of Turkish Spine Society, 2013

Kurslar

 • Cromwell Hospital Oncology Course, 1991
 • Cromwell Hospital Neurosurgery Course, 1992
 • WFNS Training Course, 1994
 • WFNS Tumors,vascular and spinal surgery course, 1999
 • Turkish Neurosurgical Society, “IV. Spinal surgery Course”, 2001
 • Turkish Orthopedic and Trumatologic Surgery Society, “Course on spinal instrumentation”, Istanbul 2001
 • Implantation of Prosthetic Disc Nucleus Course, Wien 2004
 • Course on balloon kyphoplasty, Amsterdam 2005
 • Acıbadem endoskopik cerrahi kursu, İstanbul 2006
 • Functional neurosurgery, Teningen, Freiburg, 29 Nov-1 Dec, 2009
 • İleri vertebroplasti teknikleri, Ankara, 20 Kasım 2009
 • II. Endoskopik Sellar/Parasellar Bölge Cerrahisi Kursu, Hacettepe Üniversitesi, 16-17/11/2009
 • Transforaminal endoscopic surgery, Muenster, 14 Eylül, 2011
 • SRS Course on controversies in adult deformity, Ürgüp, 17 Nisan, 2013
 • TOD Eğiticilerin Eğitimi kursu, 20 Şubat 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • TOD Sınav Yapıcıların Eğitimi kursu, 21 Şubat 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • SPSCG Lomber minimal invaziv cerrahi kursu. Ümraniye, 3 Şubat 2017
 • TOD- World Spine Society Endoscopic lumbar surgery, Antalya, 19 Nisan 2017
 • TOD Spinal travma, Antalya, 19 Nisan 2017
 • TOD- AİS cerrahi tedavisinde güncel yaklaşımlar, Antalya, 20 Nisan 2017
 • TOD- Disk hernileri cerrahisinde güncel yaklaşımlar, Antalya, 20 Nisan 2017
 • TOD- Kraniyoservikal bileşke cerrahisi, Antalya, 21 Nisan 2017
 • TOD- Spinal tümör cerrahisi, Antalya, 22 Nisan 2017

Kurslarda eğitmenlik

 • Türk Omurga Derneği Eurospine diploma kursları Modül III, 2015 İstanbul
  Servikal dejeneratif disk hastalığı tanı ve tedavisi
 • Türk Nöroşirürji Derneği Akademik Yazım Eğitimi, 2015 İstanbul
  i. ABD’de yandal çalışmaları
  ii. Makale yazımı
 • Ankara Omurga-Omurilik Cerrahları Yılın Kursu, 2013 Ankara
  Sagittal kraniyovertebral açılar ve patolojik durumlar
 • Temel Nöroşirürji Kursu III. Dönem, 4. Kurs, Antalya, Mart 2012
  i. MSS Tüberkülozu
  ii. Travmatik beyin hasarı
  iii. Erişkin kafa travmasında işlem zinciri.
 • Lomber Omurgaya minimal invaziv yaklaşımlar kursu. – 5 Şubat 2016, Ümraniye
  Minimal invaziv lomber cerrahinin tarihçesi
 • Temel Nöroşirürji Kursu Dönem IV, 1. Kurs “Onkolojik Cerrahi” 16-20 Mart 2016, Çeşme
  i. Omurga Tümörleri: Omurganın Primer malign tümörleri: Sınıflama, epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı.
  ii. Omurilik Tümörleri: İntradural ekstramedüller tümörler: Anatomi, Sınıflama ve patoloji, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı.
 • Türk Omurga Derneği Ankara Bölge Toplantısı – 7 Mayıs 2016, Ankara
  Lomber Spinal stenozda MR değerlendirmesi.
 • Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül I – 17 Aralık 2016, İstanbul
  Omurilik ve segmenter sinirlerin anatomisi
 • Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül IV – 18 Aralık 2016
  Displastik spondilolistezis
 • Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu Dönem 6, Kurs I – 26-29 Mayıs 2016, Kuşadası
  Omurgada hareket segmenti ve omurga biyomekaniği
 • Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sonbahar Sempozyumu. Lomber dejeneratif omurga. 20-23 Ekim 2016
 • Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül I – 18 Şubat 2017 Acıbadem Üniversitesi
  i. Omurilik ve segmenter sinirlerin fonksiyonel anatomisi
  ii. Kemik ve sinir doku iyileşmesi
 • 13. Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül V – 19 Şubat 2017 Acıbadem Üniversitesi
  i. Omurilik enfeksiyonları
  ii. Endoskopik Spinal cerrahi uygulamaları
 • Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 6. Dönem, Modül II, 9-11/06/2017 Tekirdağ
  i. Omurilik yaralanmaları cerrahi tedavisinde zamanlama
 • 13. Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sonbahar Sempozyumu 21-24 Eylül 2017 Bodrum
  i. Servikal sagittal dengenin torakal ve lomber bölgeye etkileri
 • Türk Nöroşirürji Akademisi “Araştırmadan yayına” kursu. Temel istatistik kavramlar ve veri analizi. 31 Ekim-1 Kasım 2018, Adana

Kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılar

 • Turkish Neurosurgical Society 8. National congress of neurosurgery. 1994
 • The Methodist Hospital, Baylor College of Medicine, Scientific Collaberation Symposium, 1995
 • Turkish Neurosurgical Society 9. National congress of neurosurgery. 1995
 • Ankara University, I. National Sports Medicine Symposium, 1995
 • Congress of skizophrenia. 1996
 • Turkish Neurosurgical Society 10. National congress of neurosurgery. 1996
 • Turkish Neurosurgical Society, symposium on surgery of the spine. 1996
 • Vakıf Gureba, III. Medical Congress, 1996
 • III. International Bakırköy Days, 1996
 • WFNS 11. Congress of neurosurgery. Amsterdam, 1997
 • Turkish Neurosurgical Society 11. National congress of neurosurgery. 1997
 • Turkish Neurosurgical Society 12. National congress of neurosurgery. 1998
 • Turkish Neurosurgical Society, symposium on surgery of the pituitary gland. 1998
 • Turkish Neurosurgical Society 13. National congress of neurosurgery. 1999
 • Turkish Neurosurgical Society, symposium on the lumbar degenerative disc disease. 2000
 • Turkish Neurosurgical Society 15. National congress of neurosurgery. 2001
 • Turkish Neurosurgical Society 16. National congress of neurosurgery. 2002
 • Turkish Surgical Society 1. Congress of the Experimental surgery. 2002
 • 4. International congress on cerebral venous system. 2002
 • 4. International congress on the meningiomas. 2002
 • Turkish Neurosurgical Society 17. National congress of neurosurgery. 2003
 • Turkish Neurosurgical Society, Surgery of Spinal and Peripheral Nervous System Group, Symposium on “Spinal and Peripheral Nerve Surgery”, 2003
 • Turkish Neurosurgical Society 18. National congress of neurosurgery. 2004
 • II. International Symposium on Microneurosurgical Anatomy, 2004
 • II. International Feyyaz Berkay Days, Symposium on “Microneurosurgical Approaches for Cranial Lesions”, 2004
 • Turkish Neurosurgical Society 19. National congress of neurosurgery. 2005
 • Türk Nöroşirürji Derneği, Omurga sempozyumu Çeşme, 2005
 • Turkish Neurosurgical Society 20. National congress of neurosurgery. 2006
 • Scoliosis Research Society meeting İstanbul, 2006
 • 55. İtalyan Nöroşirürji Kongresi, Sorrento, 2006
 • Turkish Neurosurgical Society 21. National congress of neurosurgery. 2007
 • North American Spine Society 22. Annual meeting, Ekim 22-28, Austin, Texas, ABD 2007
 • Turkish Neurosurgical Society 22. National congress of neurosurgery. 2008
 • 48th Annual Korean Neurosurgical Meeting, Seoul, Oct. 2008
 • 4. Hipofiz sempozyumu, Ankara, 24-25 Kasım, 2007
 • 1. ISMISS, Minimal invasive spine surgery, Ankara, 5-6 April, 2008
 • Turkish Neurosurgical Society 23. National congress of neurosurgery. 2009
 • 6. Blacksea Neurosurgical congress, İstanbul, 16-18 October, 2009
 • TND Stereotaktik, Fonksiyonel, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi ÖEG, Tremor ve Epilepsi Sempozyumu, Ankara, 24-25 Ekim 2009
 • 6. Hipofiz sempozyumu, Ankara, 21-22 Kasım, 2009
 • 2nd Intraoperative imaging society meeting, İstanbul, 14-17 June, 2009
 • Turkish Neurosurgical Society 24. National congress of neurosurgery. 2010
 • Eurospine 2010 Congress, Eylül 15-17, Vienna, Austria, 2010
 • Turkish Neurosurgical Society, Surgery of Spinal and Peripheral Nervous System Group, Symposium on “Complications and revisions in spinal surgery”, 2010
 • Turkish Neurosurgical Society 25. National congress of neurosurgery. 2011
 • AO Spine Global Spine Congress, 23-26 March 2011, Barcelona
 • 27th annual meeting of the CSRS-ES, 8-11 June, 2011, İstanbul
 • AANS, Society of University neurosurgeons, Intercontinental neurosurgery meeting. İstanbul, 21-27 June, 2011
 • 8th Asian congress of neurological surgeons. Kuala Lumpur, Malezya, 22-24 Nov, 2010
 • Eurospine 2011. Milano, İtalya, 18-21 Ekim 2011.
 • Türk Omurga Derneği X. Uluslararası Kongresi, Kapadokya, 17-20 Nisan, 2013
 • Eurospine 2013. Liverpool, İngiltere, 2-4 Ekim 2013.
 • Spinal Cerrahide Deneyim ve Kanıt III, 1 Mart 2014, İzmir.
 • Turkish Neurosurgical Society 28. National congress of neurosurgery. 2014
 • Omurga Buluşması, 9-11 Mayıs 2014, İstanbul
 • Marmara Nöroşirürji Günü. 23 Kasım 2014 İstanbul
 • Lomber dejeneratif omurga sonbahar sempozyumu 20-23 Ekim 2016 Antalya
 • Eurospine 2014 1-3 Ekim 2015 Lyon, France
 • Eurospine 2015 2-4 Eylül 2015 Copenhagen, Denmark
 • Türk Omurga Derneği XI. Kongresi 29 Nisan-3 Mayıs 2015 İzmir
 • Türk Nöroşirürji Derneği Akademik yazım eğitimi toplantısı. 3-4 Ekim 2015
 • Türk Nöroşirürji Akademisi I. Bilimsel Kongresi, 18-20 Aralık 2015 Girne
  63. Türk Omurga Derneği Adana Bölgesel toplantısı 12 Aralık 2015
 • Turkish Neurosurgical Society 29. National congress of neurosurgery. 2015, Antalya
 • Turkish Neurosurgical Society 30. National congress of neurosurgery. 2016, Antalya
 • Türk Nöroşirürji Akademisi II. Bilimsel Kongresi, 3-6 Kasım 2016 Konya
 • Türk Nöroşirürji Derneği SPSCG Lomber minimal invaziv cerrahi kursu. 3 Şubat 2017, İstanbul
 • Turkish Neurosurgical Society 31. National congress of neurosurgery. 29 Mart-2 Nisan 2017, Antalya
 • Türk Omurga Derneği XII. Kongresi 19-22 Nisan 2017 Belek Antalya
 • WANS 12th meeting, İstanbul 17-19 Ağustos 2017
 • WFNS 2017 İstanbul 20-25 Ağustos 2017
 • Türk Nöroşirürji Akademisi III. Bilimsel Kongresi, 9-12 Kasım 2017 Bursa
 • Türk Nöroşirürji Akademisi IV. Bilimsel Kongresi, 1-4 Kasım 2018 Adana
 • 3. Acıbadem Gamma Knife sempozyumu, 31 Mart 2018, İstanbul

Davetli Konuşmalar

 • Türk Nöroşirürji Derneği 20. Ulusal kongresi, Anterior Spinal Arter Anatomisi, Mayıs 2006
 • İtalyan Nöroşirürji Derneği 55. kongresi, Pituitary adenomas and their surgical treatment. 2006
 • International Basic Neurosurgical Course 14-17 Mart/2012 Antalya
  4. Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Erişkin Kafa Travmaları tanım, epidemiyoloji, patogenez, izleme skorları 14 Mart/2012 Antalya
 • Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Erişkin Kafa Travmaları acil servis algoritması 14 Mart/2012 Antalya
 • Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu, Merkez Sinir Sistemi Tüberkülozu 17 Mart/2012 Antalya
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği VIII. Kongresi, 27-30 Eylül, 2012, Gaziantep, Metastatik Omurga Tümörlerine Güncel Yaklaşım.
 • Türk Omurga Derneği X. Uluslararası Kongresi, Kapadokya, 17-20 Nisan, 2013, Vertebroplasty: Does it really Works?
 • Türk Omurga Derneği X. Uluslararası Kongresi, Kapadokya, 17-20 Nisan, 2013, Working Party, Postoperative Discitis
 • Laminoplasti, deneyim. Spinal Cerrahide Deneyim ve Kanıt III, 1 Mart 2014, İzmir.
 • Hasta bilgilendirme oturumu, Omurga Buluşması, 9 Mayıs 2014, İstanbul
 • İntrakranial kanamalarda İntrakranial basınç ve YB izlemi, DCYB Derneği Nöroyoğunbakım çalıştayı, 21 Mayıs 2016, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Türk Omurga Derneği webinar Aralık 2015, Servikal spondilotik miyelopati
 • Ankara Spinal Günleri, 2013 Deforme erişkin vertebral kolonun geometrisi
 • Ankara Omurga-omurilik cerrahları toplantısı, 2014 Omurga dengesinin biyomekaniği
 • Ankara Spinal Günleri, 2014 Kasım 19, Osteoporotik vertebra kırıklarında cerrahi
 • Ankara Omurga-omurilik cerrahları toplantısı, 2015 Metastatik omurga tümörleri
 • Türk Nöroşirürji Akademisi I. Bilimsel Kongresi, Girne Kasım 2015 Mentorluk ve Sivil Toplum Kuruluşları
 • Türk Omurga Derneği Ankara Bölge Toplantısı 7 Mayıs 2016 Ankara
  Lomber Spinal stenozda MR ile değerlendirme
 • WFNS 2017 Sabah semineri. Global sagittal balance of Spinal column 23 Ağustos 2017
 • Türk Nöroşirürji Akademisi 2018 bilimsel konferansı. Kraniovertebral bileşke lezyonlarında traksiyon altında eklem distraksiyonu tekniği. 1-4 Kasım 2018, Adana

Kitap Çevirileri

Editörlükler

 • Editörler: Uygur Er, Sühendan Er, Onur Özlü
  Ameliyat sırasında nöromonitorizasyon, Pelikan Kitapevi 2016 ISBN 978-605-9160-31-5
  Original kitap: Intraoperative neuromonitorization, Eds. Loftus CM, Biller J, Baron EM, MvGraw Hill Education ISBN 978-0-07-179223-3
 • Editörler: Uygur Er, Sühendan Er
  Samii’nin beyin cerrahisi ilkeleri, Pelikan Kitapevi 2011 ISBN 978-605-89142-6-1
  Original kitap: Samii’s Essentials of neurosurgery, Eds. Ramina R, Aguiar PHP, Tatagiba M, Springer-Verlag Heidelberg ISBN 978-3-540-42249-8

Bölüm çevirileri

 • Samii’nin beyin cerrahisi ilkeleri, Pelikan Kitapevi 2011, Bölüm 1: Uygur Er
  Sanal ameliyat sahası-görüntü yol göstericiliği mikronöroşirürjinin nasıl ayrılmaz parçası oldu. Sh 11-20
 • Samii’nin beyin cerrahisi ilkeleri, Pelikan Kitapevi 2011, Bölüm 2: Uygur Er
  Parkinson hastalığında süreğen yüksek frekanslı derin beyin uyarımının olanak ve sınırları. Sh 21-26
 • Ameliyat sırasında nöromonitorizasyon, Pelikan Kitapevi 2016, Bölüm 42: Uygur Er
  İntradural omurilik tümörü cerrahisinde nöromonitör kullanımı. Sh 489-502

Düzenlenen Toplantılar

 • Ankara Spinal Günleri 2012-13 sezonu – 9 toplantı
 • Ankara Omurga-omurilik cerrahları akademik toplantısı 2013-14 sezonu – 9 toplantı
 • Ankara Omurga-omurilik cerrahları akademik toplantısı 2014-15 sezonu – 9 toplantı
 • Düzce Nöroşirürji günleri I, 26 Şubat 2015
  Endoskopik hipofiz ve kafa tabanı cerrahisi. Prof. Dr. Savaş Ceylan, Doç. Dr. Hayri Kertmen
 • Düzce Nöroşirürji günleri II, 25 Şubat 2016
  İntrakranial meningiomalarda yaklaşımlar ve sorunlar. Prof. Dr. Nur Altınörs
  Türkiyenin uluslararası bilimsel yayınlarda durumu. Prof. Dr. Nur Altınörs
  Kraniyoservikal bileşke cerrahisi. Prof. Dr. Selçuk Palaoğlu
 • Düzce Nöroşirürji günleri III, 25 Mayıs 2016
  Spastik çocukların değerlendirilmesi ve tedavi felsefesi Prof. Dr. Memet ÖZEK
  Hareket analizi Dr. Enis ŞABAN
  Spastisite tedavisinde cerrahi Prof. Dr. Memet ÖZEK
 • Türk Nöroşirürji Akademisi “Araştırmadan yayına” kursu. 31/10 – 1/11 2018, Adana

Uygur Er – DoktorTakvimi.com

Hakkımda

Öz Geçmiş

Üyelikler

Kurslar

Eserler

Basında