Tedaviler

Omurga Tümörleri Cerrahisi

Omurga tümörlerinin çoğu vücudun diğer bölümlerinden yayılan metastazlar olup en sık meme, prostat ve akciğerden olur.

Omurga Tümörlerinin Belirtileri
Semptomlar tümörler sinirler sinirleri komprese ettiğinde veya omurga yapılarını zayıflattığında ortaya çıkar. Tuvaletini kaçırma ve kalça bölgesinde hissizlik tümör sebebiyle omurilik basısının uyarıcı işaretleri olarak düşünülebilir. Bilinen bir tümörü olan hastalarda sırt ağrısı omurga metastazlarını değerlendirmek için kemik sintigrafisi gerektirebilir.

Omurganın iyi ve kötü huylu tümörleri omurgayı oluşturan kemiklerde şişme, büyüme nedeni olarak içinden geçen omurilik veya omurlar arasından çıkan sinirleri sıkıştırarak çeşitli nörolojik arazlara sebep olurlar. Bu arazların giderilmesi için tümör çıkarılabildiği ölçüde çıkarılır ve omurilik ile sinirler rahatlatılmaya çalışılır. Bu ameliyatlarda da omurların yerinde ve hizada durabilmesini sağlamak amacı ile metalik bazı malzemeler ile omurların sabitlenmesi gerekir. Ameliyat sonrasında alınan örneğin patolojik inceleme sonucu da ameliyat sonrası tedaviyi yönlendirecektir.

Omurga Tümörlerinde Tedavi Yöntemleri
Omurga metastazlarının tedavisinde ilk amaç ağrıyı azaltmak ve nörolojik bozuklukları engellemektir. Bu tümörler ilaç, cerrahi, konvasiyonel radyoterapi veya radyocerrahi ile tedavi edilebilir.

   • Omurga tümörlerinin ilaçla tedavisi
    Steroidler tümörün çevresindeki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu tedavi tümörü etkilemez fakat iltihabın azaltılması omuriliğe bası yapan toplam kitle hacmini azaltmış olur.
   • Cerrahi tedaviler
    Ciddi omurilik basısı yapan veya omurgayı çöktüren tümörlerde genelde kemiğin tamir edildiği ve füzyon denen omurga kaynamasının yapıldığı açık cerrahi tavsiye edilir.

Konvansiyonel Radyoterapi
Konvansiyonel radyoterapi omurgayı etkileyen ağrılı metastazlar için standart tedavidir. Tümör çevresindeki sağlıklı dokuda oluşan yan etkiler dahil olmak üzere birçok dezavantajı vardır ve tedavi CyberKnife radyocerrahisi ile karşılaştırıldığında daha uzundur. Ayrıca bazı metastatik tümör tipleri standart radyoterapiye az cevap verirken daha kuvvetli CyberKnife tedavisi ile iyi kontrol edilebilirler.

Stereotaksik Radyocerrahi
Cybrknife, diğer radyocerrahi sistemlerinde hastaların iskeletine tutturulan sert metal çerçeveye ihtiyaç duymadan, omurga tümörlerini yüksek doz radyasyon ile kuvvetli şekilde tedavi eder. Bu özellik tedavi işlemi sırasında tümör lokasyonunu takip eden ileri görüntüleme yöntemi ile mümkündür.

CyberKnife üst boyun bölgesindeki tümörlerde hastanın kafatası anatomisini referans noktası olarak kullanarak lokasyon takibi yapar. 

CyberKnife, eğer oldukça düzgün sınırlıysa ve çok büyük değilse -150 cm3 ve daha küçük- çoğu omurga tümörünü tedavi edebilir. hem iyi hem kötü huylu tümörleri tedavi edebilir. Omurga metastazlarının tedavisi aynı zamanda metastazı yapan kanserin tipine, nörolojik şikayetlerine süresine ve tümör lokasyonuna bağlıdır.

Genel olarak radyocerrahi, daha önce konvansiyonel radyoterapi ile tedavi edilmemiş tümörlerde en güvenli ve en kolaydır. Fakat CyberKnife, radyasyonun tümör bölgesine gitmesini sağlayan sınırı çizilmiş radyasyon ışınları kullandığı için, daha önce ışınlanmış olan omurga tümörlerinde bile iyi sonuçlar vermektedir.

Omuriliğin radyasyon toleransı düşük olduğu için konvansiyonel radyoterapi ile kullanılan doz miktarı, cerrahi uygulanamayan hastalarda, genellikle konvansiyonel radyoterapi uygulanmasına engel oluşturur. CyberKnife ile yapılan omurga radyocerrahisi ise belirli tip iyi huylu hastalıklarda cerrahi ve konvansiyonel radyoterapiye etkin bir alternatif oluşturur.

Myeloma, lenfoma, osteosarkom ve Ewing sarkom gibi kötü huylu omurga tümörleri genellikle kemoterapi ve konvansiyonel radyoterapi kombinasyonu ile tedavi edilir. İzole tümörlerde ve konvansiyonel tedaviden sonra tekrar büyüyen tümörlerde radyocerrahi çok etkilidir.

Kondrosarkom, hemanjioblastom ve ependimom gibi düşük grade’li kötü huylu omurga tümörleri tipik olarak cerrahi ile tedavi edilir. Belli vakalarda CyberKnife bu tümörler için etkili olabilir. CyberKnife, ayrıca, von Hippel Lindau hastalığı gibi birden fazla omurga tümörü oluşum riski yüksek olan genetik hastalığı bulunan vakalarda ve klinik şartlara bağlı olarak diğer tümör tiplerinde de etkili olabilir.

Omurga Tümörlerinde CyberKnife Tedavisi 
CyberKnife omurga tedavisi ayaktan işlem olup anestezi gerektirmez ve yaklaşık 1-2 saat sürer. Yatarken ağrısı olan hastalarda ağrı kesicilerini her tedaviden önce alması istenir.

Tedavinin hiçbir yan etkisi yoktur. Alt sırt bölgesine tedavi alan hastalarda ışın barsaklardan geçtiği için hafif bulantı olabilir ve bu hastalara tedavi öncesi bulantı için ilaç verilir. Hastalar tedaviden sonra direk evlerine dönerler ve bekahat dönemi gerekmez. Bazen tedavi 3-5 seanslık bölüm halinde yapılarak daha yüksek doz radyasyon kullanılması sağlanır. Seans sayısı her hasta için ayrı değerlendirmeyle belirlenir.

Tedaviler

Boyun Fıtığı Cerrahisi

Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisi

Bel Fıtığı Cerrahisi

Bel Kayması Cerrahisi

Beyin Tümörleri Cerrahisi

Omurga Tümörleri Cerrahisi

Omurga Kırıkları Cerrahisi

Omurilik Tümörleri Cerrahisi

Omurga Darlıkları Cerrahisi

Sinir Hasarları Cerrahisi