Omurga Hastalıkları

Omur/Omurilik Tümörleri

Spinal tümörlerde ilk ve en önemli tedavi yöntemi cerrahidir. Uygun teknik cerrahi başarıda çok önemlidir.

Spinal tümörler omurga, omurilik ve ilişkili yapılardan oluşan tümörleri içermektedir. Tümörler omurganın boyun, sırt, bel ve kuyruk sokumu gibi her bölgesine yerleşebilirler. Spinal tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olabilirler. Bu tümör hücreleri kontrolsüz olarak büyümeye devam eder ve hastaya zarar verirler.

Bu tümörlerin kaynağı iki türlüdür. Omurga ve omuriliği oluşturan hücrelerden kaynaklanabildiği gibi vücudun farklı bölgelerinde gelişen tümörlerin sıçramasıyla da omurgada görülebilir. Metastazlarının en sık olduğu kemiklerden biri de omurgalardır.

Omurga/Omurilik Tümörlerinin Belirtileri
Omurganın ilgili bölgesinde oluşan hem iyi hem de kötü huylu tümörlerde harekete bağlı olmadan sırtta ya da belde olan ağrı ile kendini gösterir. Bu ağrı genellikle travma, egzersiz ya da strese bağlı olmadan oluşur. Yine de egzersiz yapıldığında ağrıda artış gözlenir.

Hastanın şikayet ve bulguları tümörün yerine göre değişim göstermektedir.

 • Kollarda bacaklarda kuvvetsizlik ya da hissizlik
 • Göğüs ve kol-bacaklarda uyuşma
 • Yürümede zorluk
 • Ağrı ısı duyusunun kaybolması
 • Bağırsak ve mesane kontrolünün bozulması
 • Felç durumu değişik derecelerde olabilir
 • Skolyoz ya da diğer spinal deformiteler büyük fakat iyi huylu tümörler neticesinde olabilir.

Omurga/Omurilik Tümörlerinin Tanısı
Tanının ilk aşaması hastanın muayenesidir. Tanı yöntemleri arasında altın standart kontrastlı (ilaçlı) manyetik rezonans görüntülemedir. Bazen bilgisayarlı tomografi ve elektromyelografi (EMG) de ayırıcı tanı ve ameliyat planlaması için kullanılabilmektedir.

Omurga/Omurilik Tümörlerinin Tedavisi
Spinal tümörlerde ilk ve en önemli tedavi yöntemi cerrahidir. Büyük oranda iyi huylu olan bu tip tümörlerin ameliyatla hepsinin çıkarılması ile tam iyileşme sağlanabilir.

Kötü huylu olabilecek tümörlerin de tümörün tipinin ortaya konulması ve ilerideki tedavinin planlanması adına ameliyat ile tümörden parça alınması gerekmektedir. Hastanın nörolojik muayenesinde güçsüzlüğünde artış gibi kötüleşme varsa ilk tedavi seçeneği cerrahidir. Cerrahide değişik yöntemler tanımlanmıştır bazen bu tekniklere ilaveten vidalama diye bilinen stabilizasyon yöntemi de gerekmektedir.

Omurilik/Omurga Tümörlerinin Tedavisinde Cerrahi Yöntemler
Uygun teknik cerrahi başarıda çok önemlidir. Hastaya verilebilecek hasarın en uygun önlenme biçimleri klasik mikrocerrahi yöntemlerin uygun kullanılması ve ameliyat anında yapılacak nöromonitörizasyon ile olmaktadır.

Nöromonitörizasyon
Nöromonitörizasyon yöntemi ile omurilik üzerindeki sinirsel iletişim ameliyat anında sürekli ölçülmekte ve cerrahın manipülasyonları esnasında olası bir zararı önceden bildirebilmektedir. Bu yöntemlerin uygulanması ile hastaya verilebilecek hasar engellenebilmektedir.

Omurga/Omurilik Tümörlerinin Ek tedavi Yöntemleri 
Radyoterapi (ışın tedavisi) bazı spinal tümörlerde tedavi seçeneğidir. Tümörler çıkarılmasına gerek olmayan tip ise aralıklı olarak takip edilebilir. Bazı tümörler kemoterapiye iyi yanıt verirken bazıları da radyoterapiye iyi yanıt verirler. Genellikle kötü huylu olduğu bilinen bazı tümörlerde patolojik örnekleme sonrasında radyoterapi kullanılmaktadır.

  Omurga Hastalıkları

  Bel Fıtığı

  Boyun Fıtığı

  Omur/Omurilik Tümörleri

  Omurga Kırıkları

  Omurga/Bel Kaymaları

  Omurga Darlıkları