Omurga Ağrıları

Boyun Ağrıları

Boyun ağrıları çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilen yaygın ağrılardır. Altta yatan neden boyun bölgesinin karmaşık anatomik yapısını oluşturan her oluşumdan kaynaklanabileceği gibi boyun omurları rahatsızlıklarından da köken alabilir. Bu rahatsızlıkların en başında ise boyun fıtıkları gelmektedir. Bunun yanında omur kaymaları ve darlıkları da önemli nedenlerdendir.

Boyun bölgesi travmaya da en duyarlı bölgelerdendir. Bu bölge omurları sırt bel omurlarına göre daha zayıf yapıdadırlar. Boyun omurları arasındaki disk yapılarının fıtığı omurlar arasından çıkan sinirler üzerinde bası yapabileceği gibi omuriliğin kendisinde de bası oluşturabilir.

Boyun bölgesi omurga kökenli ağrıların tanısında muayene esastır. Kollara yayılan ağrı, güç ve his kaybı incelenmesi gereken durumlardır. MR tanıda en iyi yardımcıdır.

    Omurga Ağrıları

    Boyun Ağrıları

    Bel Ağrıları

    Sırt Ağrıları