Prof.Dr.Uygur Er

Kurslar
 • Cromwell Hospital Oncology Course, 1991
 • Cromwell Hospital Neurosurgery Course, 1992
 • WFNS Training Course, 1994
 • WFNS Tumors,vascular and spinal surgery course, 1999
 • Turkish Neurosurgical Society, “IV. Spinal surgery Course”, 2001
 • Turkish Orthopedic and Trumatologic Surgery Society, “Course on spinal instrumentation”, Istanbul 2001
 • Implantation of Prosthetic Disc Nucleus Course, Wien 2004
 • Course on balloon kyphoplasty, Amsterdam 2005
 • Acıbadem endoskopik cerrahi kursu, İstanbul 2006
 • Functional neurosurgery, Teningen, Freiburg, 29 Nov-1 Dec, 2009
 • İleri vertebroplasti teknikleri, Ankara, 20 Kasım 2009
 • II. Endoskopik Sellar/Parasellar Bölge Cerrahisi Kursu, Hacettepe Üniversitesi, 16-17/11/2009
 • Transforaminal endoscopic surgery, Muenster, 14 Eylül, 2011
 • SRS Course on controversies in adult deformity, Ürgüp, 17 Nisan, 2013
 • TOD Eğiticilerin Eğitimi kursu, 20 Şubat 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • TOD Sınav Yapıcıların Eğitimi kursu, 21 Şubat 2015, Gazi Üniversitesi, Ankara
 • SPSCG Lomber minimal invaziv cerrahi kursu. Ümraniye, 3 Şubat 2017
 • TOD- World Spine Society Endoscopic lumbar surgery, Antalya, 19 Nisan 2017
 • TOD Spinal travma, Antalya, 19 Nisan 2017
 • TOD- AİS cerrahi tedavisinde güncel yaklaşımlar, Antalya, 20 Nisan 2017
 • TOD- Disk hernileri cerrahisinde güncel yaklaşımlar, Antalya, 20 Nisan 2017
 • TOD- Kraniyoservikal bileşke cerrahisi, Antalya, 21 Nisan 2017
 • TOD- Spinal tümör cerrahisi, Antalya, 22 Nisan 2017

Kurslarda eğitmenlik

 • Türk Omurga Derneği Eurospine diploma kursları Modül III, 2015 İstanbul
  Servikal dejeneratif disk hastalığı tanı ve tedavisi
 • Türk Nöroşirürji Derneği Akademik Yazım Eğitimi, 2015 İstanbul
  i. ABD’de yandal çalışmaları
  ii. Makale yazımı
 • Ankara Omurga-Omurilik Cerrahları Yılın Kursu, 2013 Ankara
  Sagittal kraniyovertebral açılar ve patolojik durumlar
 • Temel Nöroşirürji Kursu III. Dönem, 4. Kurs, Antalya, Mart 2012
  i. MSS Tüberkülozu
  ii. Travmatik beyin hasarı
  iii. Erişkin kafa travmasında işlem zinciri.
 • Lomber Omurgaya minimal invaziv yaklaşımlar kursu. – 5 Şubat 2016, Ümraniye
  Minimal invaziv lomber cerrahinin tarihçesi
 • Temel Nöroşirürji Kursu Dönem IV, 1. Kurs “Onkolojik Cerrahi” 16-20 Mart 2016, Çeşme
  i. Omurga Tümörleri: Omurganın Primer malign tümörleri: Sınıflama, epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı.
  ii. Omurilik Tümörleri: İntradural ekstramedüller tümörler: Anatomi, Sınıflama ve patoloji, Epidemiyoloji, klinik bilgi, doğal seyir, ayırıcı tanı, tanı.
 • Türk Omurga Derneği Ankara Bölge Toplantısı – 7 Mayıs 2016, Ankara
  Lomber Spinal stenozda MR değerlendirmesi.
 • Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül I – 17 Aralık 2016, İstanbul
  Omurilik ve segmenter sinirlerin anatomisi
 • Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül IV – 18 Aralık 2016
  Displastik spondilolistezis
 • Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu Dönem 6, Kurs I – 26-29 Mayıs 2016, Kuşadası
  Omurgada hareket segmenti ve omurga biyomekaniği
 • Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sonbahar Sempozyumu. Lomber dejeneratif omurga. 20-23 Ekim 2016
 • Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül I – 18 Şubat 2017 Acıbadem Üniversitesi
  i. Omurilik ve segmenter sinirlerin fonksiyonel anatomisi
  ii. Kemik ve sinir doku iyileşmesi
 • 13. Türk Omurga Derneği Eurospine Diploma Kursları Modül V – 19 Şubat 2017 Acıbadem Üniversitesi
  i. Omurilik enfeksiyonları
  ii. Endoskopik Spinal cerrahi uygulamaları
 • Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Yaz Okulu 6. Dönem, Modül II, 9-11/06/2017 Tekirdağ
  i. Omurilik yaralanmaları cerrahi tedavisinde zamanlama
 • 13. Spinal Periferik Sinir Cerrahisi Grubu Sonbahar Sempozyumu 21-24 Eylül 2017 Bodrum
  i. Servikal sagittal dengenin torakal ve lomber bölgeye etkileri
 • Türk Nöroşirürji Akademisi “Araştırmadan yayına” kursu. Temel istatistik kavramlar ve veri analizi. 31 Ekim-1 Kasım 2018, Adana

Hakkımda

Öz Geçmiş

Üyelikler

Kurslar

Eserler

Basında