Tedaviler

Bel Kayması Cerrahisi

İki omurun bir biri üzerinde kayarak omurga diziliminin bozulması durumunda kayan omur aradan çıkan sinirlere bası yaparak işlev kayıplarına ve yürüme güçlüklerine neden olur. Bu durumun tamirinde amaç omurga dizilimini yeniden sağlayarak sinir dokusunu basıdan kurtarmaktır. Bu amaçla kayan omur ameliyatla yerine alınarak tekrar kaymaması için vida ve metal plaklarla sabitlenir. Çünkü kaymaya neden olan omurların yerinde kalmasını sağlayan yapıların bozulmuş olmasıdır. Bu sabitleme işlemi yapılmazsa kısa sürede, hasta ayağa kalktıktan sonra tekrar kayacaktır.

Bel kayması ameliyatı yaklaşık 1 saat sürmektedir. Genellikle kan kaybı olmamaktadır. Hastaya konulan dren çekilene kadar 2 veya 3 gün hastanede kalmaktadır. Hasta ameliyat sonrası hemen ayağa kalkabilmekte ve yürütülmektedir.

Ameliyat sonrası bazı bel hareketlerinde kısıtlamalar olacak fakat hastanın yaşamını etkileyecek bir değişiklik olmayacaktır.

Omur kaymaları (listezis)
Normal durumda omurga, tüm bileşenlerin adapte olduğu homojen yapıda hafif bir S-kavisi oluşturur. Kayan omurlar veya omur kayması olarak tanımlanan halde ise bir veya birden fazla omur normal pozisyonlarından dışarı kayar.

Bu stabil olmama halinin değişik nedenleri olabilir: Bir yandan omurgada doğuştan gelen deformasyonlar omuru normal pozisyonundan dışarı kaydırabilir. Diğer yandan ise aşınma, kemik dejenerasyonu veya önceden gerçekleşmiş kırılmalar gibi kademeli değişimler omur kaymalarına neden olabilir. İyi gelişmiş lifler, kaslar ve kirişler ek destek sağladığından kaymayı azaltır.

Esas olarak birbirinden farklı dört ağırlık derecesi mevcuttur (Meyerding sınıflandırmasına göre):

   • Derece I: %25’den daha az kayma
   • Derece II: %25 ile 50 arası
   • Derece III: %51 ile 75 arası
   • Derece IV: %75’den daha fazla kayma

Tedaviler

Boyun Fıtığı Cerrahisi

Beyin Damar Hastalıkları Cerrahisi

Bel Fıtığı Cerrahisi

Bel Kayması Cerrahisi

Beyin Tümörleri Cerrahisi

Omurga Tümörleri Cerrahisi

Omurga Kırıkları Cerrahisi

Omurilik Tümörleri Cerrahisi

Omurga Darlıkları Cerrahisi

Sinir Hasarları Cerrahisi